Blogg

Som optiker är det viktigt att ha en god förståelse för ögonhälsa och de olika faktorer som kan påverka synfunktionen. Genom att utbilda kunder om ögonvård och förebyggande åtgärder kan man hjälpa till att bevara god synhälsa och förebygga framtida ögonsjukdomar.