Retinitis pigmentosa (tunnelseende)

Retinitis pigmentosa (RP) är en sällsynt ögonsjukdom som påverkar näthinnan i ögat och gradvis leder till synförlust.

Vad är retinitis pigmentosa?

Näthinnan sitter längst bak i ögat och från den skickas synsignalerna till hjärnan.  

Retinitis pigmentosa är en sällsynt, ärftlig ögonsjukdom som påverkar stavar och tappar i näthinnan. Sjukdomen utvecklas gradvis och leder till försämrad syn och kan på sikt medföra blindhet.

Retinitis pigmentosa orsakas av genetiska mutationer som påverkar stavarnas och tapparnas normala funktion i näthinnan. 

Symtomen på retinitis pigmentosa varierar från person till person och kan utvecklas under lång tid. Sjukdomen kan ärvas.

Det finns för närvarande ingen botemedel för retinitis pigmentosa, men det finns flera behandlingar som kan hjälpa till att förbättra synen och lindra symtomen, såsom glasögon och kontaktlinser, ljusförstärkande enheter, synrehabiliteringsträning och elektrostimulering.

4 tecken på att du har retinitis pigmentosa (RP)

1

Nattblindhet

Nattblindhet är en vanlig indikation på RP. Personer med RP kan uppleva att de har svårt att se i dåligt ljus eller på natten.

2

Minskad synskärpa

RP kan också orsaka minskad synskärpa, vilket kan göra det svårt att läsa, titta på TV eller se detaljer i omgivningen. Personer med RP kan behöva använda förstoringsglas eller andra hjälpmedel för att läsa och titta på TV.

3

Synfältet minskar

RP kan orsaka en gradvis förlust av synfältet. Detta kan göra det svårt att navigera i omgivningen och kan orsaka fall och andra skador.

4

Svårigheter att se kontrasterande färger

RP kan göra det svårt att se skillnader mellan färger, vilket kan göra det svårt att skilja objekt från bakgrunden.

Optik vid retinitis pigmentosa

Filterglasögon

Många med retinitis pigmentosa upplever en förbättring av synsituationen när de använder filterglasögon som både kan ge bättre kontrast och skydda känsliga ögon.

Kontaktlinser

Specialkontaktlinser kan hjälpa personer med retinitis pigmentosa på flera sätt. De kan ge bättre synskärpa, förstora, förbättra kontrast eller skydda mot störande ljus.

Specialistoptiker

Du har med säkerhet träffat en ögonläkare, men bolla gärna optiklösningar som kan förbättra din synsituation, med en specialistoptiker.