Ögonsjukdomar

Ögonen kan drabbas av en rad olika tillstånd. En del är övergående men det finns också kroniska ögonsjukdomar som kan ge påverkan på synen. Med tidig diagnos och behandling går det ofta att bromsa dessa sjukdomar. Här har vi samlat information om olika ögonsjukdomar.

Grå starr | katarakt

Grå starr innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos personer i alla åldrar. Grumliga linser förekommer hos hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och hos 80 procent av alla över 75 år.

Grön starr | glaukom

Grön starr är en vanlig sjukdom som framför allt drabbar äldre personer. Vid grön starr är trycket i ögat för högt. Detta kan orsaka skador på synnerven som leder till att synfältet långsamt minskar. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande förlopp. Personer med grön starr kan därför ofta ha relativt bra syn i många år.

Gula fläcken | AMD

Gula fläcken, makula, är det område mitt på ögats näthinna där det finns flest synceller och du ser som skarpast. Området är två till tre millimeter stort och extra känsligt för olika slags förändringar.  Makuladegeneration, eller AMD (Age-related Macular Degeneration), är åldersförändringar i gula fläcken som påverkar vårt detaljseende.

Keratokonus

Keratokonus är en formförändring i hornhinnan där hornhinnan blir toppigare och tunnare. Första tecknet på keratokonus är att du ser suddigt och skuggbilder. Keratokonus debuterar ofta i puberteten men ibland senare, ända upp till 30 års ålder. 

Diabetesretinopati

Olika typer av ögonsymptom kan uppkomma vid diabetes beroende på hur sjukdomen har påverkat ögat. Ögonbottenförändringar i ögats näthinna kallas diabetesretinopati. Ju längre du har haft diabetes och ju högre blodsocker och blodtryck du har, desto större är risken för diabetesretinopati.

Retinitis pigmentosa | tunnelseende

Retinitis pigmentosa, RP, är ett samlingsnamn på ett hundratal ärftliga ögonsjukdomar som skadar ögats näthinna. Symtomen uppkommer vanligtvis i vuxen ålder men synen kan också vara nedsatt från födseln. Tidiga symptom kan vara nedsatt synförmåga i svagt ljus och mörker samt fläckvis synnedsättning, som småningom leder till tunnelseende.

Akromatopsi | färgblindhet

Personer med akromatopsi saknar fungerande tappar, de ljuskänsliga celler som används i dagsljus och som ger färgsyn. Drabbade personer har inget färgseende utan ser världen i gråskala. De har också kraftig ljuskänslighet och dålig synskärpa.